Chính sách Bảo mật

Chính sách bảo mật này điều chỉnh cách thức mà CleverMicro thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng của trang web http://clevermicro.com ("Trang web"). Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ do CleverMicro cung cấp.

Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng theo nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn, khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin, điền vào biểu mẫu và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang web của chúng tôi.

Người dùng có thể được yêu cầu, nếu thích hợp, tên, địa chỉ email. Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi một cách nặc danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trang web nhất định.

Thông tin Nhận dạng Phi Cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng có nghĩa là kết nối với Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie Trình duyệt

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để nâng cao trải nghiệm Người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ đĩa cứng của họ cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của họ từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động đúng.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Được Thu thập

CleverMicro có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

- Cải thiện dịch vụ khách hàng

Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn hiệu quả hơn.

- Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong tổng hợp để hiểu cách Người dùng của chúng tôi như một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.

- Để cải thiện trang web của chúng tôi

Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi bạn cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

- Để chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc bán thông tin với bên thứ ba để tiếp thị hoặc các mục đích khác.

- Để gửi email định kỳ

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi cho họ thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Nếu Người dùng quyết định chọn tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. hủy đăng ký được hướng dẫn ở cuối mỗi email.

Cách Chúng tôi Bảo vệ Thông tin của Bạn

Chúng tôi áp dụng các phương pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thích hợp và các biện pháp bảo mật để chống lại truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của chúng tôi.

Trao đổi dữ liệu nhạy cảm và riêng tư giữa Trang web và Người dùng của nó xảy ra trên kênh giao tiếp bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký số.

Trang Web của Bên Thứ Ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi.

Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi.

Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của họ, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có các chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ.

Duyệt web và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến Trang web của chúng tôi, tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.